The Viktil Ancestors

Til Genealogi forside
Giørgen Joenson Var fra Skogn, og bestefar til Jørgen Olsen.
Jørgen Olsen kom til Frosta omkring år 1800 og satte opp et småbruk på plassen Leirvollen.

Oversikt over gårdsområdet Potetkjelleren

Oversikt over Leirvollen. Huset lå til høyre.

Potetkjelleren var en uthuling i fjellveggen.

Her sto huset Her sto huset

Her sto huset

Rester av grunnmuren Rester av grunnmuren

Rester av grunnmuren

Viktilsmyr lå i forgrunnen med husene til høyre

Johannes Leirvollen dyrket opp Viktilsmyr. Gården lå i forgrunnen på bildet, med husene til høyre.