Tilbake til CV

Rapporter

 

"Evaluering og testing av RFID-brikker for integrering i plastpaller II."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"Evaluering og testing av RFID-brikker for integrering i plastpaller I."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"Formål og krav til felttester ved Peterson Embalasje."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"RFID test ved Tollpost Globe."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"RFID undersøkelse ved Tollpost Globe."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"Utprøving med RFID-brikker på pall med kartonger."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"Undersøkelse av pall med embalasje."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"RFID-målinger med Jarlsberg skorpefri ost i plastkasse."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"RFID-brikker for ski med karbonforsterkning."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2008.
 
"Testing av RFID-brikker i langrennsski."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2007.
 
"Testing av RFID-merking av frontruter og tilbehør."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2007.
 
"Personal Asset Tracking."
Martin Viktil. SINTEF IKT. 2007.
 
"RFID foranalyse - ny datafangstløsning."
Petter Thune-Larsen, RFID Innovasjonssenter AS. Martin Viktil, SINTEF IKT. 2006.
 
"Sensorer og RFID for kjøletransport."
Martin Viktil. SINTEF IKT. 2006.
 
"Verifisering av RFID benyttet som registreringsmetode for pakker med sponplater."
Martin Viktil. SINTEF IKT. 2006.
 
"RFID foranalyse ved Forestia AS."
Martin Viktil. RFID Innovasjonssenter AS. 2006.
 
"Low Power Design Methods."
Martin Viktil. SINTEF ICT. 2004.
 
"SOI CMOS Low Power for Wivid."
Martin Viktil. SINTEF ICT. 2004.
 
"Evaluation of SOI process for Wivid."
Martin Viktil. SINTEF ICT. 2004.
 
"Input Stage Test ASIC for High Temperature (MPW 2)."
Hanne Grindvoll, Børge Strand, Martin Viktil, Bent Holter, Roy Bahr. SINTEF Electronics and Cybernetics. 2002.
 
"Test Planning for NCM-EYE."
Martin Viktil. SINTEF Electronics and Cybernetics. 2002.
 
"Test av kombinert analoge og digitale kretser: en oversikt over metoder og verktøy."
Martin Viktil. SINTEF Elektronikk og kybernetikk. 2001.
 
"Production Test for Modern Electronics Production."
Martin Viktil. SINTEF Elektronikk og kybernetikk. Abstract for ETW 2000.
 
"International Test Conference 1999."
Martin Viktil. SINTEF Elektronikk og kybernetikk. Internt notat. 1999.
 
"Testmetodikk for Mixed Signal kretser. IEEE P1076 VHDL-AMS og P1149.4 Mixed Signal Testbus."
Martin Viktil. SINTEF Elektronikk og kybernetikk. SEP 72911600. 1997.
 
"Boundary Scan Test".
Martin Viktil. ABB Technology. Internal report MET 94 005, 18 Aug 1994.
 
"Boundary Scan Test Implementation".
Martin Viktil. EB Technology. Internal report Tv8901, 31 Aug 1989.
 
"Analog-simulering av digitale kretser".
Martin Viktil. EB Teknologi. Internal report Tv8702, 1987.
 
"Captran - Capacitances and transient bahviour in NMOS".
Martin Viktil. Synertek Inc. Internal report 1983.
 
"Chip Select Signal Level Problem".
Martin Viktil. Synertek Inc. Internal report 1981.
 
"Test Cell for Integrated Circuits design according to RNCSIR Design books".
Martin Viktil. NDRE Multiprocessor report no 121 1981.
 
"Area demands for integrated Bus Controller and Bus".
Martin Viktil. NDRE Multiprocessor report no 84 1980.
 
"Electrical Characterization fo NMOS circuits processed at Synertek Inc and Maruman Integrated Circuits Inc".
Martin Viktil. NDRE Multiprocessor report no 75 1980.
 
"SOS-MOS. Silicon on Saphire".
Martin Viktil. NDRE Report TN-E-7019 1980.
 
"Flerfaselogikk for integrerte kretser".
Martin Viktil. NDRE Report TN-E-1001 1978.
 
"Ytelsesfaktorer for integrerte kretser".
Martin Viktil. MSc Thesis NTH, and NDRE Report TN-E-953 1978.