Tilbake til CV

Offentlige rapporter

 

"Verktøy for optisk og røntgen inspeksjon: evalueringsrapport.".
Martin Viktil. NFR-prosjekt Produksjonstest. 2000.
 
"Specification Methods and Tools".
Karsten Bråthen (FFI), Rolv Bræk (SINTEF Tele og data), Martin Viktil (SINTEF Elektronikk og kybernetikk). 1997.
 
"Test of mixed analog/digital components by boundary scan methods".
Harald Vefling, Martin Viktil. ESPRIT P 2478 Report R8.E5, 1990.
 
"Implementation of the board controller design into XILINX 3020 PC 68".
Jarle Roti, Martin Viktil. ESPRIT P 2478 Report R8.E4, 1990.
 
"Participation in an ESPRIT project".
Martin Viktil. ESPRIT P 2478 Report R8.E3, 1991.
 
"Testability strategy for an Error Correcting System."
Martin Viktil. NI P89145 Report R3.2 1990.
 
"Backplane testability bus for boundary scan system test".
Martin Viktil. ESPRIT P 2478 Report R8.E1, 1990.