Tilbake til forside

Curriculum Vitae

Navn Martin Viktil
Født 19.11.1944 i Trondheim
Status Gift, 2 barn (1979, 1982)
Statsborger Norsk
Språk Norsk og engelsk, kommuniserbarhet i tysk og fransk
Adresse Ødegårdsbakken 15, 3470 Slemmestad
Telefon 9305 9310 email: martin@viktil.no / martin@viktil.net
Pensjonist1.12.2011

Arbeidserfaring:

Etter universitetsutdannelse:

1.1.2012 - 31.12.2013 SINTEF Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Timeansatt. EU-prosjekter
1.1.2003 - 1.12. 2011 SINTEF Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Forsker

1.11.94 - 1.12. 2002 SINTEF Elektronikk og kybernetikk. Forsker

1.1.92 - 31.10.94 ABB Teknologi as. Seniorforsker

1.1.86 - 31.12.91 EB Teknologi as. Seniorforsker

1.3.83 - 31.12.85. Forsvarets Forskningsinstitutt - FFI Forsker

1.9.81 - 28.2.83. Synertek Inc. CA, USA Visiting Scientist

1.9.79 - 31.8.81. Forsvarets Forskningsinstitutt - FFI Forsker

20.3.78 - 31.8.79. Forsvarets Forskningsinstitutt - FFI Stipendiat

2.1.78 - 31.3.78. NTH hovedoppgave utført ved FFI, Kjeller. "Ytelsesfaktorer for integrerte kretser."

1.8.77 - 15.10.77. Twente University, Nederland IAESTE student

Etter ingeniørhøyskole:

20.6.72 - 23.6.74. NTNF, Avd. for romvirksomhet, Vedlikeholdsingeniør
Kongsfjord Satellitt-telemetristasjon, Ny Ålesund, Svalbard


Utdannelse:

1991 - 1993 Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet. Bedriftsøkonom.

1974 - 1977 Universitetet i Trondheim - NTH. Siv.ing. Fysikalsk elektronikk.

1969 - 1972 Trondheim Ingeniørhøyskole - TTS. Ingeniør, elektronikk.

1962 - 1963 Sjøforsvarets Radioskole. Radiotelegrafist.

1958 - 1961 Melhus kommunale Realskole. Privatist.


Kurs:

2011 Standard Norge. "Felles styringssystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001. "
2009 SINTEF-skolen. "Miljø - din utfordring og ditt ansvar."
2006 QMCe. "Internasjonalt kvalitetsledersertfikat" og "EOQ Quality Systems Manager."
2005 NEMKO. "Systemrevisjon i praksis."
1997 NIF. "Bedre prosjektledelse med effektivt teamarbeid."
1997 NIF/Prosjekttjenester AS. "Praktisk prosjektledelse:"

  1. Prosjektstyring.
  2. Organisering og ledelse av prosjekter.
1994 Merkantildata. MS Project grunnkurs.
1994 ESPERAN, England. "VHDL Application Workshop."
1993 NIF. "Hvordan motivere andre."
1993 NIF. "Hvordan forhandler du deg frem til et bedre resultat?".
1990 Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). Prosjektoppgave - GILA.
1988 SIFU Elektronik, Stockholm. "Design for Testability."
1987 Compiler Technology Group, Kongsberg. "Programmering i C. "
1986 Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). "Gruppestudier i ledelse og administrasjon - GILA. "
1982 Hewlett-Packard, Palo Alto, CA. USA. "Semiconductor Measurements. "
1980 NATO Advanced Study Institute, Sogesta, Italia. "Computer Design Aids for VLSI Circuits. "
1973 European Space Research Organisation, Darmstadt, Tyskland og Redu, Belgia. Vedlikeholdskurs i digitalt signalbehandlingsutstyr og Honeywell datamaskin.


Verv og utmerkelser:

2000 Opprettelse av Nordisk Test Forum - NTF. Sekretær.
Medlem av IEEE Board Test Technical Activities Committee (BTTAC).
Bidragsyter til standarden IEEE Std 1149.4-1999 "Mixed-Signal Test Bus."
EKF-prisen 1996. "DAK metoder og verktøy." Elektronikkindustriens Konstruksjonsforum - EKF.
NIF Professional Development Certificate (PDC) i Administrasjon og ledelse, 2.september 1993.
Medlem av Norske Sivilingeniørers Forening (Tekna).
European Engineer 1992. FEANI European Monitoring Committee, Paris.
EKF-prisen 1990. "Test Concepts towards the Year 2000". Elektronikkindustriens Konstruksjonsforum - EKF.
Sensor ved Høgskolen i Buskerud, Kongsberg 1998 - 2002.
Medlem av sakkyndig utvalg for vurdering av opprykk til førsteamanuensis for Ole Hagen Flesaker. 1995.
Medlem av komiteen for TEST-FORUM siden 1989.
Medlem av komiteen for DAK Forum fra 1988 til 2003.
Utnevnt til sensor ved NTH fra 1988 - 91, 1991 - 94, 1994 - 97, og 1997 - 2000.
Sensor ved Universitetetsstudiene på Kjeller fra 1993 til 2000.
Sensor ved Universitetet i Oslo siden fra 1987 til 2000.
Foreleser ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk i perioden 1986 - 1995.
Veileder for hovedfagsstudenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim - NTNU og Universitetet i Stockholm - KTH i perioden 1985 - 1995.
Styreleder i Trondheim Teknikersamfunn, 1971 - 72.
Styremedlem i Trondheim Teknikersamfunn, 1970 - 71.


Foredrag, artikler, rapporter:

1980 => Foredrag ved norske og utenlandske seminarer og konferanser.

1980 => Artikler i Elektro, Elektronikk og ABB Review.

1980 => Offentlige rapporter for NTNF/NFR, NI og ESPRIT.

1978 => Bedriftsinterne rapporter