Tilbake til CV

Artikler

"GreenRose - elektronikk uten miljøgifter, del 2."
Dag Torstein Ausen, Martin Viktil. Elektronikk nr 40(9) 2007. pp 39-41.
 
"GreenRose - elektronikk uten miljøgifter, del 1."
Dag Torstein Ausen, Martin Viktil. Elektronikk nr 40(6) 2007. pp 34-35.
 
"Konstruksjonsmetoder for laveffekt digital ASIC."
Martin Viktil, Snorre Aunet. Elektronikk nr 2006(4). pp 32-35.
 
"StanSpes. Fra spesifikasjon til IT-produkt"
Martin Viktil. Elektronikk nr 10-1996. pp 56-57.
 
"Boundary scan - a promising method for testing complex electronic systems".
Martin Viktil, Kim Peterzen, Christer Eriksson. ABB Review no. 7/8 - 1992. pp 31-38.
 
"Datamaskin konstruerer datamaskin. Kretsene må kunne testes og produseres også!"
Martin Viktil. Elektro nr 18/1981.
 
"Datamaskin konstruerer datamaskin. Systemanalyse og simulering"
Martin Viktil. Elektro nr 11/1981.
 
"Design av integrerte kretser i SOS-MOS"
Martin Viktil. Elektronikk nr 7/8 1980.
 
"Fremstilling av VLSI-kretser i NMOS: Prosess og problemer"
Martin Viktil. Elektro nr 3/1980.